11 September 2013

Calle Ocho

i guess it's safe to speak for both of us naman na sa simula ng relasyon namin ay hindi namin parehong inasahan na aabot kami sa aming unang walong buwan. but the road to this stage is not easy. it's never easy.

marami kaming differences ni Jack Frost, at yung iba dun ay ngayon lang namin nadidiskubre. pero hindi ko maintindihan kung anong malakas na pwersa ang nagbago sa mga pananaw at pakiramdam namin upang kumapit sa isa't isa at hindi bumitaw.

may mga pangyayari na kung nangyari sa amin siguro sa una o ikalawang buwan namin ay malamang naging mitsa na ng relasyon namin. pero, siguro nga eh talagang nag-mature na kami, o talagang lumalim na ang pagmamahal namin sa isa't isa, o mas inuunawa at iniintindi na namin ang isa't isa.

marami pang darating na mga bagong bagay sa amin. at hindi ko na mahintay ang mga yun!

Jack Frost ko, thanks for the eight amazing months walking with me in this road together. i'm excited for more months and years to, and i know you are, too. thank you for loving me, and for letting me love you.